Senaste nytt

Vänsterpartiet föreslår att en del av Kumlas vinst går till sociala investeringar för att öka tryggheten!

I kölvattnet av ”stöket i Kumla” har det föreslagits väktare, övervakningskameror och hårdare tag. (V) är inte emot det, men det räcker inte. Vi måste satsa på att minska utanförskapet. Kumla har gått med närmare 200 miljoner kr i vinst de två senaste åren. Satsa 10% av dem på sociala investeringar i form av förebyggande insatser.

Läs NA:s artikel här

Läs hela motionen här Satsa på sociala investeringar .

Se Kumlavänsterns Första maj tal på Facebook!

Efter partiets digitala Första maj firande sänder Vänsterpartiet Kumla tal och sång på Facebook, ungefär 14.00. Evenemanget hittar du här

 

 

Vård, skola och omsorg viktigast kommunens budget

Vänsterpartiet vill minska kostnaderna för den politiska organisationen i Kumla med 2 miljoner kr. Det är viktigt med demokrati och förtroendevalda ska ha bra villkor. Men Kumlas kostnader för arvoden till politiker är betydligt högre än snittet för kommuner.

Vänsterpartiet vill också dra tillbaka stödet till Örebro flygplats av klimatskäl. Det skulle också spara 1 miljon kr årligen!

Vi vill också se över konsekvenserna av en skattehöjning med 15 öre. De kommande åren kommer behoven inom vård, skola och omsorg att öka i Kumla. Det behöver vi sätt först i den kommunala budgeten framöver!

 

 

Klimatförändring kräver systemförändring!

 Kapitalismen förutsätter ständig tillväxt för att överleva. Det driver fram ökad förbrukning av råvaror och energi som i sin tur ökar utsläppen av växthusgaser. Ska klimatkrisen kunna lösas så krävs systemförändringar. Läs mer om Vänsterpartiets klimatpolitik här.        

Klimatförändring kräver systemförändring!

 Kapitalismen förutsätter ständig tillväxt för att överleva. Det driver fram ökad förbrukning av råvaror och energi som i sin tur ökar utsläppen av växthusgaser. Ska klimatkrisen kunna lösas så krävs systemförändringar. Läs mer om Vänsterpartiets klimatpolitik här.        

Klimatförändring kräver systemförändring!

 Kapitalismen förutsätter ständig tillväxt för att överleva. Det driver fram ökad förbrukning av råvaror och energi som i sin tur ökar utsläppen av växthusgaser. Ska klimatkrisen kunna lösas så krävs systemförändringar. Läs mer om Vänsterpartiets klimatpolitik här.        

Mänsklig flyktingpolitik – Kumla kommun måste hjälpa till!

Vänsterpartiet vill ha en mänsklig flyktingpolitik. Just nu driver vi frågan om amnesti för alla de som kom 2015-2016 och som fortfarande i många fall väntar på att få besked.  I Kumla vill vi att kommunen hjälper till ordna bostäder för de som fortfarande har en chans att få stanna i Sverige.

Läs Vänsterpartiets öppna brev till kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (s) här:Öppet brev till Katarina H

Läs mer om Vänsterpartiets flyktingpolitik här.

    Bättre äldreomsorg- högre skatter

  • Läs mer om Vänsterpartiets politik för bättre äldreomsorg under motioner och interpellationer via länken ovan. Om Vänsterpartiets skattepolitik kan du läsa här.

                              

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet

Är partiet för dig som vill ha en stark offentlig sektor, där medborgarna har full insyn och kan påverka besluten. 

Är partiet för dig som inte vill ha experimentverkstad med våra gemensamma skattepengar. 

 Är partiet för dig som anser att pengarna till vård ska komma patienterna till del och inte gå till privata vinstintressen. 

 Är partiet för dig som utgår från att alla människor vill arbeta och ta sitt samhällsansvar. 

 Är partiet för dig som undrar varför direktörerna ska ha höga löner och bonus för att ta ansvar, medan kvinnor i offentlig sektor förväntas ta sitt ansvar trots låga löner och noll bonus

Kom med i Vänsterpartiet!

 

 

Kommentera