Senaste nytt

                                                   

 

 

  

  

 

 

Medlemsmöten 2017

 

Vi ses i Vänsterpartiets lokal på Folkets Hus, ingång JN gymnasiet

 En trappa upp.

18:00-20:00 

4/9 Nomineringsmöte till:

Riksdagslistan, Regonlistan samt Kommunfullmäktigelistan inför 2018 års val!

2/10, 13/11, 4/12

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet

Är partiet för dig som vill ha en stark offentlig sektor, där medborgarna har full insyn och kan påverka besluten. 

Är partiet för dig som inte vill ha experimentverkstad med våra gemensamma skattepengar. 

 Är partiet för dig som anser att pengarna till vård ska komma patienterna till del och inte gå till privata vinstintressen. 

 Är partiet för dig som utgår från att alla människor vill arbeta och ta sitt samhällsansvar. 

 Är partiet för dig som undrar varför direktörerna ska ha höga löner och bonus för att ta ansvar, medan kvinnor i offentlig sektor förväntas ta sitt ansvar trots låga löner och noll bonus

Kom med i Vänsterpartiet!

 

 

Kommentera