Senaste nytt

Det är vår tur nu!

Första majmöte Torget Kumla

Vi samlas första maj på Torget i Kumla 11.oo .

Huvudtalare: Mia Sydow Mölleby, etta på riksdagslistan

Efter mötet bjuder vi på kaffe och Lailas goda  äppelkaka!

 

En mänsklig flyktingpolitik!

Vänsterpartiet vill ha en mänsklig flyktingpolitik. Just nu driver vi frågan om amnesti för alla de som kom 2015-2016 och som fått vänta tills nu på att få besked. Under tiden har  många av de ensamkommande ungdomarna hunnit fylla 18 och blir nu utvisade. Det är inte värdigt ett rättssamhälle!

Läs mer om Vänsterpartiets flyktingpolitik här.

 

Klimatförändring kräver systemförändring!

 Kapitalismen förutsätter ständig tillväxt för att överleva. Det driver fram ökad förbrukning av råvaror och energi som i sin tur ökar utsläppen av växthusgaser. Ska klimatkrisen kunna lösas så krävs systemförändringar. Läs mer om Vänsterpartiets klimatpolitik här.                                     

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet

Är partiet för dig som vill ha en stark offentlig sektor, där medborgarna har full insyn och kan påverka besluten. 

Är partiet för dig som inte vill ha experimentverkstad med våra gemensamma skattepengar. 

 Är partiet för dig som anser att pengarna till vård ska komma patienterna till del och inte gå till privata vinstintressen. 

 Är partiet för dig som utgår från att alla människor vill arbeta och ta sitt samhällsansvar. 

 Är partiet för dig som undrar varför direktörerna ska ha höga löner och bonus för att ta ansvar, medan kvinnor i offentlig sektor förväntas ta sitt ansvar trots låga löner och noll bonus

Kom med i Vänsterpartiet!

 

 

Kommentera