Senaste nytt

                                                   

 

 

  

  

Medlemsmöten 2017

Vi ses på Vänsterpartiets lokal Folkets Hus, ingång JN gymnasiet

 En trappa upp.

18:00-20:00 

1/5                                                                                                                                                             

Manifestation på Kumlatorg mellan 11:00-12:00

Det är vår tur nu!

Konferencier
Margareta Hultman Brikell

Från klockan 10:50
Underhållning                                               Johanna Kroon & Hannes Svedberg från Örebro

Talare
11:05
Staffan Göransson Ordförande Vänsterpartiet Kumla
11:10
Linda Karlsson Vänsterpartiet

11:15
Huvudtalare                                                                                                                                               Cecilia Lönn Elgstrand Lokalpolitiker Vänsterpartiet Örebro/Ledamot i Kommunfullmäktige

Internationalen

Vi Bjuder på Kaffe och Lailas goda äppelkaka med Vaniljsås

Välkomna!   

                            

8/5                                                                                                                                                              Diskussion om det centrala partiprogrammet sidan 2-9: Som dels finns på Vänsterpartiets centrala hemsida under fliken Vänsterpartiet, samt som pappersexemplar i partilokalen.                                                                                                         Den här gången handlar det om;                                                                                                         Partiet som ett socialistiskt och feministiskt parti. Två perspektiv – en verklighet. Klassamhället. Patriarkatet. Ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt. En orättfärdig värld, 

5/6     

 

 

 

Kris i Kumlas äldreomsorg?

 
 

Sjukskrivningstalen i Kumla kommun är högst i länet. Bland de verksamheter i Kumla kommun som ligger sämst till är vård och omsorg. Tredje kvartalet låg sjukskrivningarna på 13,5 procent. Hög arbetsbelastning och brist på personal har gjort att Kommunal anmält kommunen till Arbetsmiljöverket. Frågan är vad de (S)tyrande i Kumla gör åt saken.Socialdemokratin har makten i riksdagen, regionen och i Kumla kommun. I valrörelsen upprepades ständigt att vård, skola och omsorg skulle förbättras. Trots det är situationen krisartad i äldreomsorgen i Kumla. Höga sjuktal, hög arbetsbelastning, brist på personal och täta chefsbyten gör läget ytterst besvärligt. Arbetsmiljöverket har nyligen varit på plats för att granska arbetsmiljön efter att Kommunal inte varit nöjda med svar som kommunen lämnat på deras begäran om förbättringar.

Krisen syns också i hur de äldre ser på den vård- och omsorg de får. I Sveriges kommuners och landstings jämförelse mellan kommunernas äldreomsorg ligger Kumla i botten på flera områden!

När det gäller om personalen har tillräcklig tid och om de äldre kan påverka tider och annat i hemtjänsten ligger Kumla på plats 260 av 288.För området bemötande och trygghet på särskilda boenden hamnar Kumla på plats 250 av 264.

Detta är bara några exempel bland flera. Slutsatsen blir att personalen sliter ont men att de inte räcker till för att ge de äldre en god omsorg.De närmaste åren kommer antalet äldre att öka kraftigt i Kumla. Det kommer att behövas många fler som arbetar i äldreomsorgen. Hur ska människor kunna lockas att arbete i Kumlas äldreomsorg när situationen är så ansträngd?

När fackförbundet Vision presenterade sin kartläggning av sjukfrånvaron räknade man fram att det sjukfrånvaron i hela kommunen kostade Kumla 43 miljoner kr på ett år. Åtgärder för att förbättra för personalen och minska sjukfrånvaron kan alltså åtminstone delvis betala sig själv. Vänsterpartiet i Kumla har motionerat om försök med sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. Det var två år sedan och ännu har den inte besvarats.

Vänsterpartiet har en sammanhållen politik för äldreomsorgen i riksdag, regioner och kommuner. Äldreomsorgen måste få kosta så att personalen kan få drägliga arbetsvillkor och de äldre en god omsorg. Vi står för att ett högre skatteuttag behövs för att betala för detta. Självklart är det de som har det gott ställt som ska betala mest. Förutom att fler ska betala statlig skatt måste förmögenhetsskatt, arvs- och gåvoskatt, fastighetsskatt och minskade ränteavdrag diskuteras. Skattepolitiken ska också fylla syftet att utjämna inkomstskillnader i samhället. Vi i Vänsterpartiet vet vad vi vill.

Men vad vill socialdemokraterna 2017?

Staffan Göransson (V)partiordförande i Kumla

 

Interpellation till socialnämndens ordförande angående arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Kris i Kumlas äldreomsorg!?

Sjuktalen i Kumla kommun är högst i länet, enligt en rapport framtagen av Vision i oktober förra året. Sjukfrånvaron var då 8,5% jämfört med t.ex.5,5% i Lindesberg och riksgenomsnittet 6,8%. Vård- och omsorg är ett av de områden som ligger sämst till i Kumla, med en sjukfrånvaro på 13,5% tredje kvartalet förra året.

Det finns också andra signaler på brister i arbetsmiljön inom äldreomsorgen. I januari lämnade huvudskyddsombudet för Kommunal en begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt arbetsmiljölagens sjätte kapitel. Svar begärdes på vad arbetsgivaren avsåg att göra för att åtgärda hög arbetsbelastning och brist på personal. Enligt Kommunal var arbetsgivarens svar inte tillfredställande, vilket har lett till att Arbetsmiljöverket nu ska granska arbetsmiljön inom hemtjänsten.

Redan nu är personalbristen stor och de kommande åren kommer ett stort antal personer behöva anställas. Frågan är hur det ska gå till när arbetsmiljö och arbetsvillkor lider av stora brister. Risken finns att krisen ytterligare förvärras om inget radikalt görs.

I svar på Vänsterpartiets interpellation från i oktober angavs ett antal åtgärder för att sänka sjuktalen och förbättra arbetsmiljön. Att Kommunal inte är nöjda med vad som hittills åstadkommit är tydligt.

Vänsterpartiet har motionerat om ett försök med sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. Det är två år sedan, ännu har motionen inte besvarats.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor:

Vad ser du för orsaker till att sjuktalen i Kumla är högst i länet?

Vilka initiativ för att förbättra arbetsmiljön är den politiska majoriteten beredda att göra?

Vilka strategier finns för att klara rekryteringen av ny personal för att möta ökande behov av hemtjänst?

När kommer Vänsterpartiets motion om försök med sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen att besvaras?

Lena Rosborg
Vänsterpartiet Kumla

 

Vänsterpartiet i Kumla vill lägga ut Djupadalsgymmet på entreprenad!

Gymmet i Kumla på entreprenad

Vänsterpartiet som är ett företagsvänligt parti vi håller med dom övriga oppositionspartierna som vill lägga ut gymmet på en upphandling till ett privat företag.

För som vi ser det är den här typen av verksamhet definitivt inte passande på en kommunal driftsagenda.

Kommunen den ska syssla med ren kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg, inte ägna sig åt illojal konkurrensverksamhet som driver bort viktiga företagsetableringar.

Inte möta något hinder

Att etablera ett gym med det här gynnsamma läget borde vara lätt och inte möta några hinder överhuvudtaget.

Gymmet i Kumla på entreprenad

Vänsterpartiet ser att kommunen i det snaraste borde göra en offentlig upphandling och lägga ut gymmet på ett privat företag.

                                                                                   

                                                                                                                

 Det fasansfulla terrordåd som hänt i Stockholm igår den 9 april, det är fruktansvärt och går inte att beskriva med ord.

Terrorn visar sitt ansikte

Våra tankar går till dom skadade, drabbade och dess familjer!

Vad som är viktigt nu när terrorn visar sitt ansikte det är att vi tillsammans ger varandra stöd, samlar oss i enighet, står upp för hela samhället och inger varandra trygghet med fortsatt självkänsla.

För har vi tron då kommer hoppet, hoppet om en trygg framtid.

 

 

 

Vänsterpartiet

Är partiet för dig som vill ha en stark offentlig sektor, där medborgarna har full insyn och kan påverka besluten. 

Är partiet för dig som inte vill ha experimentverkstad med våra gemensamma skattepengar. 

 Är partiet för dig som anser att pengarna till vård ska komma patienterna till del och inte gå till privata vinstintressen. 

 Är partiet för dig som utgår från att alla människor vill arbeta och ta sitt samhällsansvar. 

 Är partiet för dig som undrar varför direktörerna ska ha höga löner och bonus för att ta ansvar, medan kvinnor i offentlig sektor förväntas ta sitt ansvar trots låga löner och noll bonus

Kom med i Vänsterpartiet!

 

 

Kommentera