Styrelsen Verksamhetsåret 2017

  •  
  • Lena Rosborg  Ordförande Facklig-Politisk ansvarig
  • Rolf Östman Kassör
  • Maj-Britt Jonsson Sekreterare
  • Mustafa Akrami Ungdoms/Ung Vänster ansvarig
  • Charlotte Uhlin  Vice ordförande, Studieorganisatör-Feministiskt ansvarig
  •  Mårten Franzon Ansvarig Trivselkommitén

 

 

 

 

 

 

Kommentera